Planowane godziny zajęć: 8:30-16:45

 

Data
30.09.2017 (sobota)
01.10.2017 (niedziela)
14.10.2017 (sobota)
14.10.2017 (sobota)
15.10.2017 (niedziela)
15.10.2017 (niedziela)
18.11.2017 (sobota)
19.11.2017 (niedziela)
09.12.2017
(sobota)
09.12.2017
(sobota)
09.12.2017
(sobota)
10.12.2017
(niedziela)
 13.01.2018
(sobota)
14.01.2018
(niedziela)
14.01.2018
(niedziela)
27.01.2018
(sobota)   
28.01.2018
(niedziela)
17.02.2018
(sobota)
18.02.2018
(niedziela)
17.03.2018
(sobota)
18.03.2018
(niedziela)
24.03.2018
(sobota)
25.03.2018
(niedziela)
14.04.2018
(sobota)
14.04.2018
(sobota)
15.04.2018
(niedziela)
12.05.2018
(sobota)
13.05.2018
(niedziela)
02.06.2018
(sobota)
03.06.2018
(niedziela)
23.06.2018
(sobota)
23.06.2018
(sobota)
24.06.2018
(niedziela)
Prowadzący
Dr n. biol. Henryk Różański
Dr n. biol. Henryk Różański
Mgr Barbara Głowiak
Prof. Dr hab. Stanisław Boryczka
Dr n. biol. Henryk Różański
O. dr Marcelin Pietryja
Dr inż. Magdalena Kilar
Dr inż. Janusz Kilar
o. dr Tacjan Wójciak
Dr n. med. Magdalena Kamińska-Jałoza
Inspektor farmaceutyczny
Dr n. farm. Dariusz Jałoza
Dr n. farm. Jacek Drobnik
 Dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak
Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
Prof. dr hab. Antoni Szumny
Dr n. biol. Henryk Różański
Dr inż. Anna Pietrasz
Mgr farm. Jolanta Miklar
Mgr farm. Jolanta Miklar
Dr n. biol. Henryk Różański
Dr n. med. Renata Rabiasz
Dr n. biol. Henryk Różański
Dr inż. Janusz Kilar
Dr med. Lucjan Langner
Dr med. Lucjan Langner
Dr med. Lucjan Langner
Dr hab. n. biol. Adam Stebel

Dr n. biol. Dominik Wróbel
Barbara Błażyca Szczerbowska
Dr hab. n. biol. Adam Stebel

Dr n. biol. Dominik Wróbel
Barbara Błażyca Szczerbowska
Dr Łukasz Wojtyczek
Lek. med. Krzysztof Błecha
Dr med. Lucjan Langner
Dr n. med. Eugeniusz Frączak
 
Przedmiot
Terapie oligokompleksami dynamicznymi dr Gerharda Madausa;
Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera.
Materia medica wg dra G. Madausa
GEMMOTERAPIA
Chemia i chemotaksonomia roślin leczniczych
Wybrane akty prawne w żywności, farmacji, kosmetyce i medycynie. Znakowanie suplementów diety. Obrót produktami leczniczymi. Przechowywanie produktów zielarskich, suplementów diety i produktów leczniczych.
Chemia wybranych substancji roślinnych
Gemmoterapia
Medycyna klasztorna
Uprawa i zbiór roślin zielarskich
Nowa żywność
Esencje kwiatowe dra E. Bach’a
Etyka zawodowa zielarza i fitoterapeuty
Fitoterapia laryngologiczna
Dodatkowy wykład z zakresu ustawodawstwa
Historia nauk medycznych i farmaceutycznych
Podstawy farmakologii.
Zarys farmakognozji
Toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Chemia i aktywność farmakologiczna olejków eterycznych
Floroterapia i rhizoterapia.
Chemia i chemotaksonomia roślin leczniczych
Aromaterapia i olejki eteryczne.
Ziołolecznictwo Rosji i Ukrainy
Etnobotanika
Rośliny przyprawowe. Mieszanki przyprawowe
Fitofarmakologia i medycyna wojenna
Chemia suplementów diety i leków ziołowych
Zasady stawiania baniek lekarskich
Hirudoterapia
Mikrobiologia w medycynie klasztornej
Podstawy fitoterapii weterynaryjnej
Podstawy patologii. Zarys diagnostyki medycznej
Fitoterapia układu pokarmowego
Fitoterapia w pediatrii i geriatrii
Botanika  farmaceutyczna i zielarska – teoria i praktyka


Biologia roślin w naturze. Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie
ZAJĘCIA TERENOWE
Botanika  farmaceutyczna i zielarska – teoria i praktyka


Biologia roślin w naturze. Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie
ZAJĘCIA TERENOWE
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Podstawy fizjoterapii.
Terapie ziołowe o. Grzegorza Sroki
Fitoterapia onkologiczna
Pomoc przedmedyczna
EGZAMIN
Godziny zajęć
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-12:30

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
13:30-16:45
8:30-12:30

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
13:30-16:45
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-12:30

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
13:30-16:45
16:45-18:45
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-12:30

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
13:30-16:45
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-12:30

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
13:30-16:45
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-12:30

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
13:30-16:45
09:00-14:00