Cały kurs obejmuje 250 godzin lekcyjnych (45-minutowych). Zajęcia będą odbywały się mniej więcej raz w miesiącu w soboty i niedziele (10 godzin lekcyjnych dziennie).
Planowane terminy zjazdów mogą ulec zmianie (ich liczba może się zwiększyć lub zmniejszyć).

 

1

29.09.-30.09.2018

20 h

2

20.10.-21.10.2018

20 h

3

03.11.-04.11.2018

20 h

4

24.11.-25.11.2018

20 h

5

08.12.-09.12.2018

20 h

6

26.01.-27.01.2019

20 h

7

16.02.-17.02.2019

20 h

8

16.03.-17.03.2019

20 h

9

06.04.-07.04.2019

20 h

10

27.04.-28.04.2019

20 h

11

18.05.-19.05.2019

20 h

12

08.06.-09.06.2019

20 h

13

29.06.2019

10 h

 14

30.06.2019 (egzamin)

5 h