Medycyna Naturalna – kurs w Instytucie Medycyny Klasztornej w Katowicach-Panewnikach.

Rekrutacja na kurs Medycyna Naturalna trwa od 01.03.2018 r. do wyczerpania wolnych miejsc.

Kurs ukazuje różne aspekty obszernej medycyny naturalnej, będącej nieodłączną częścią medycyny akademickiej. Celem kursu jest ukazanie wartości jakie tkwią w medycynie naturalnej, która zyskuje coraz większe uznanie i zastosowanie w leczeniu oraz profilaktyce chorób. Niezmiernie ważnym atutem kursu jest nawiązanie do historii i filozofii nauk medycznych i biologicznych oraz przemyślane i praktyczne przedstawienie potencjalnych możliwości zastosowania poszczególnych dziedzin medycyny komplementarnej, w tym fitomedycyny akademickiej w leczeniu i zapobieganiu chorób. Kurs niewątpliwie wpłynie na rozwój światopoglądu, filozofii życia oraz przyczyni się do promocji i ukształtowania zdrowego trybu życia.

Oferta skierowana jest do: osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu zielarstwa, biologii i botaniki: w szczególności do absolwentów kursu Zielarz-Fitoterapeuta /osób, które ukończyły kurs towaroznawstwa zielarskiego, zielarzy, fitoterapeutów, lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, dietetyków, pracowników sklepów zielarsko-medycznych, itd. Wymagane jest co najmniej wykształcenie średnie.

Absolwent otrzyma certyfikat Instytutu Medycyny Klasztornej potwierdzający ukończenie Kursu Medycyny Naturalnej.
 
Wykłady poprowadzą: dr n. biol. Henryk Różański, dr med. Lucjan Langner, prof. dr hab. inż. Antoni Szumny, o. dr Marcelin Jan Pietryja, prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, dr med. Ryszard Kacała, dr n. biol. Dominik Wróbel, dr inż. Janusz Kilar, dr inż. Anna Pietrasz, dr inż. Magdalena Kilar, prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer, dr n. med. Renata Rabiasz, mgr Krzysztof Kamiński, lek. med. Krzysztof Błecha, prof. dr hab. Anna Sokół - Łętowska.

Koszt kursu: 4500 zł.

Miejsce: kurs będzie prowadzony w salach wykładowych Politechniki Śląskiej w Katowicach, przy ul. Krasińskiego 8. Kurs nie będzie prowadzony w formie e-learningu.
Uwaga! Zmiana miejsca odbywania się zajęć kursu Medycyna Naturalna. Kurs będzie prowadzony w Katowicach-Panewnikach, przy ul. Panewnickiej 76, na terenie Bazyliki Ojców Franciszkanów, w budynku Wyższego seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów. Wejście od strony FODY.

Planowana data rozpoczęcia kursu: 29.09.2018 r., zakończenia: 30.06.2019 r.

 

Rekrutacja

Nabór na kurs Medycyna Naturalna trwa od 01.03.2018 r. do 31.08.2018 r. lub wyczerpania wolnych miejsc. Rekrutacja uzupełniająca: od 03.09.2018 r. do 17.09.2018 r. lub wyczerpania wolnych miejsc.

Ilość miejsc: 200. Minimalna ilość uczestników: 50

Kandydaci są przyjmowani wg kolejności zgłoszeń, po spełnieniu następujących warunków:

1

Wysłanie zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy tylko poprzez formularz zgłoszeniowy: zapisy na kurs Medycyna Naturalna.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o przygotowanie skanu dokumentu potwierdzającego wykształcenie: świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej

Informujemy, że zgłoszenia niekompletne (np. bez wymaganych załączników) lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 2

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Opłatę rekrutacyjną (zaliczka bezzwrotna) w wysokości 1000 zł należy uiścić na rachunek bankowy Instytutu Medycyny Klasztornej w Katowicach:

Instytut Medycyny Klasztornej
ul. Związkowa 20
40-730 Katowice
Bank Zachodni WBK 23 1090 2037 0000 0001 3488 2784
tytułem: opłata rekrutacyjna Kurs Medycyna Naturalna + imię i nazwisko kandydata na kurs

Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kursu.

3

Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za kurs oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego kandydat na kurs otrzyma drogą elektroniczną Umowę o warunkach odpłatności za kurs, którą należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać a następnie przesłać wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w terminie do 28.09.2018 r. na adres korespondencyjny:

Herbarium św. Franciszka
Magdalena Osińska
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice

bądź dostarczyć osobiście do Herbarium św. Franciszka w terminie do 28.09.2018 r.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

- podpisana umowa - w dwóch egzemplarzach,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (potwierdzenie przelewu),

Niedostarczenie wszystkich wymienionych wyżej dokumentów w wymaganym terminie będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów.

 

Po spełnieniu powyższych warunków, kandydat zostaje wpisany na listę uczestników Kursu Medycyna Naturalna 2018/2019.
Dziękujemy za wybór proponowanego przez Instytut Medycyny Klasztornej kursu.

 

Koszt kursu

Całkowity koszt kursu 4500 zł.

Możliwość płacenia w IV ratach:

 • I rata – opłata rekrutacyjna (zaliczka bezzwrotna) 1000 zł
 • II rata 1500 zł – płatna do 15.11.2018 r.
 • III rata 1000 zł – płatna do 15.01.2019 r.
 • IV rata 1000 zł – płatna do 15.04.2019 r.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Instytutu Medycyny Klasztornej w Katowicach:

Instytut Medycyny Klasztornej
ul. Związkowa 20
40-730 Katowice
Bank Zachodni WBK 23 1090 2037 0000 0001 3488 2784

tytułem: opłata za Kurs Medycyna Naturalna + imię i nazwisko uczestnika kursu.

Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

 

Harmonogram zjazdów

Cały kurs obejmuje 250 godzin lekcyjnych (45-minutowych). Zajęcia będą odbywały się mniej więcej raz w miesiącu w soboty i niedziele (10 godzin lekcyjnych dziennie).
Planowane terminy zjazdów mogą ulec zmianie (ich liczba może się zwiększyć lub zmniejszyć).

 

1

29.09.-30.09.2018

20 h

2

20.10.-21.10.2018

20 h

3

03.11.-04.11.2018

20 h

4

24.11.-25.11.2018

20 h

5

08.12.-09.12.2018

20 h

6

26.01.-27.01.2019

20 h

7

16.02.-17.02.2019

20 h

8

16.03.-17.03.2019

20 h

9

06.04.-07.04.2019

20 h

10

27.04.-28.04.2019

20 h

11

18.05.-19.05.2019

20 h

12

08.06.-09.06.2019

20 h

13

29.06.2019

10 h

 14

30.06.2019 (egzamin)

5 h

 

Wykaz przedmiotów kursu Medycyna Naturalna/liczba godzin:

 • Allopatia. Medycyna komplementarna. Medycyna naturalna. Medycyna oficjalna (5h)
 • Anatomia i fizjologia kliniczna (5h)
 • Suplementy diety. Aktywność biologiczna wybranych związków naturalnych (10h)
 • Bańki lekarskie – Cucurbitas ponerae. Zasady stawiania baniek (5h)
 • Biochemia roślin leczniczych (6h)
 • Zielarstwo, farmakognozja i fitoterapia wg współcześnie żyjących Specjalistów polskich i zagranicznych (5h)
 • Botanika ogólna (5h)
 • Botanika systematyczna. Taksonomia roślin leczniczych. Systemy taksonomiczne (5h)
 • Szczegółowa chemotaksonomia roślin lekarskich (5h)
 • Diagnostyka wybranych chorób. Interpretacja wyników badań (5h)
 • Zielarstwo i fitoterapia Bułgarii (5h)
 • Etnofarmakologia i etnomedycyna Szwajcarii, Polski, Austrii i Niemiec (5h)
 • Filozofia leku i terapii dra G. Madausa (5h)
 • Fitochemia roślin leczniczych i trujących (5h)
 • Fitofarmakologia (5h)
 • Fitomedycyna wg Johanna Künzle (5h)
 • Fitoterapia w medycynie oficjalnej (5h)
 • Fitoterapia wg dra Henri Leclerc'a (3h)
 • Glony w medycynie, kosmetyce i żywieniu (3h)
 • Grzyby lecznicze (3h)
 • Zioła i ziołolecznictwo wg o. Andrzeja Czesława Klimuszko (5h)
 • Zioła i ziołolecznictwo wg o. Grzegorza Sroki (5h)
 • Hirudoterapia. Apteczne preparaty z hirudyną (5h)
 • Filozofia nauk biologicznych i medycznych z uwzględnieniem farmakologii i zielarstwa (5h)
 • Koncepcje terapii i profilaktyki chorób Max'a Bircher'a-Benner'a, Franz'a Xaver'a Mayr'a i dr Rudolfa Hauschka - w medycynie i kosmetyce (5h)
 • Lecznicze surowce mineralne w dawnej i współczesnej medycynie (5h)
 • Profilaktyka i leczenie naturalne wielu chorób według Rudolfa Breussa (5h)
 • Etnobotanika (5h)
 • Medycyna klasztorna (5h)
 • Medycyna naturalna wg Sebastiana Kneippa (5h)
 • Medyczna chemia nieorganiczna. Chemia nieorganicznych surowców oligopleksów dynamicznych dra G. Madausa (5h)
 • Medyczna chemia organiczna. Chemia organicznych surowców oligopleksów dynamicznych dra G. Madausa (5h)
 • Mszaki lecznicze (3h)
 • Naturalna terapia Ferdinanda Huneke'a. Medycyna alternatywna wg Hansa Heinricha Reckeweg'a. Preparaty Heel dostępne w obrocie handlowym. Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha (5h)
 • Naturoterapia Christopha Wilhelma Hufelanda. Makrobiotyka (5h)
 • Naturoterapia Emanuela Felke (3h)
 • Balsamy, żywice, olejki w dawnej i współczesnej medycynie klasztornej (3h)
 • Naturoterapia Johanna Schrotha (3h)
 • Lecznicze i dietetyczne właściwości wybranych drzew i krzewów owocowych (10h)
 • Naturoterapia Vincenza Prißnitza (3h) 
 • Wybrane oligokompleksy (oligopleksy) dynamiczne i leki ziołowe dra G. Madausa (3h)
 • Paprotniki lecznicze (3h)
 • Podstawy patofizjologii (5h)
 • Porosty lecznicze (3h)
 • Wybrane rośliny lecznicze wg dra G. Madausa (3h)
 • Rośliny lecznicze wg Rembertusa Dodonaeusa (3h)
 • Surowce zwierzęce w medycynie (5h)
 • Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera (5h)
 • Towaroznawstwo i chemia surowców preparatów dra G. Madausa (5h)
 • Tradycyjna Medycyna Chińska (5h)
 • Zasady medycyny, terapii i receptury dra G. Madausa (5h)
 • Ziołolecznicztwo Hieronymus Bock'a (Tragusa), Leonhart'a Fuchs'a, Adamus'a Lonicerus'a i Petrus'a Andreas'a Matthiolus'a (5h)

 

Plan zajęć

Plan zajęć dla kursu Medycyna Naturalna zostanie podany we wrześniu.