Planowane godziny zajęć: 8:30-16:45

 

Data
29.09.2018
(sobota)
30.09.2018
(niedziela)
20.10.2018
(sobota)
21.10.2018
(niedziela)
21.10.2018
(niedziela)
03.11.2018
(sobota)
04.11.2018
(niedziela)
24.11.2018
(sobota)
25.11.2018
(niedziela)
08.12.2018
(sobota)
09.12.2018
(niedziela)
26.01.2019
(sobota)
27.01.2019
(niedziela)
02.02.2019
(sobota)
03.02.2019
(niedziela)
16.02.2019
(sobota)
17.02.2019
(niedziela)
16.03.2019
(sobota)
17.03.2019
(niedziela)
06.04.2019
(sobota)
07.04.2019
(niedziela)
27.04.2019
(sobota)
28.04.2019
(niedziela)
18.05.2019
(sobota)
19.05.2018
(niedziela)
08.06.2019
(sobota)
09.06.2019
(niedziela)
29.06.2019
(sobota)
30.06.2019
(niedziela)
Prowadzący
prof. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak
prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer
dr inż. Anna Pietrasz 
dr inż. Anna Pietrasz  
dr inż. Janusz Kilar
dr n. biol. Henryk Różański 
dr med. Lucjan Langner 
dr n. biol. Henryk Różański  
dr n. biol. Henryk Różański  
dr n. biol. Dominik Wróbel 
prof. dr hab. Anna Sokół - Łętowska 
dr n. biol. Henryk Różański  
prof. dr hab. inż. Antoni Szumny 
dr n. biol. Dominik Wróbel 
prof. dr hab. Anna Sokół - Łętowska 
dr inż. Janusz Kilar 
dr inż. Magdalena Kilar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedmiot
Medycyna komplementarna. Medycyna naturalna. Medycyna oficjalna
Fitofarmakologia
Fitochemia
Suplementy diety. Aktywność biologiczna i chemia wybranych związków naturalnych
Medyczna chemia nieorganiczna. Chemia nieorganicznych surowców oligopleksów dynamicznych dra G. Madausa
Medyczna chemia organiczna. Chemia organicznych surowców oligopleksów dynamicznych dra G. Madausa 
Towaroznawstwo i chemia surowców preparatów dra G. Madausa 
Naturalna terapia Ferdinanda Huneke'a. Medycyna alternatywna wg Hansa Heinricha Reckeweg'a. Preparaty Heel dostępne w obrocie handlowym. Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha
Koncepcje terapii i profilaktyki chorób Max'a Bircher'a-Benner'a i Franz'a Xaver'a Mayr'a. Dr Rudolf Hauschka - antropozofia w medycynie i kosmetyce
Medycyna naturalna wg Sebastiana Kneippa 
Fitoterapia w medycynie oficjalnej
Podstawy patofizjologii 
Chemotaksonomia roślin lekarskich
Etnofarmakologia i etnomedycyna Szwajcarii, Polski, Austrii i Niemiec
Filozofia leku i terapii dra G. Madausa
Filozofia leku i terapii dra G. Madausa
Fitomedycyna wg Johanna Künzle
Lecznicze surowce mineralne w dawnej i współczesnej medycynie  
Botanika ogólna.
Botanika systematyczna. Taksonomia roślin leczniczych. Systemy taksonomiczne
Owoce i warzywa - właściwości lecznicze, kosmetyczne i dietetyczne 
Naturoterapia Christopha Wilhelma Hufelanda. Makrobiotyka
Rośliny lecznicze wg Rembertusa Dodonaeusa
Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera 
Fitochemia roślin leczniczych i trujących
Biochemia roślin leczniczych leczniczych. Aktywność biologiczna wybranych metabolitów roślinnych 
Botanika ogólna.
Botanika systematyczna. Taksonomia roślin leczniczych. Systemy taksonomiczne
Owoce i warzywa - właściwości lecznicze, kosmetyczne i dietetyczne 
Surowce zwierzęce w medycynie. Fitoterapia weterynaryjna
Naturoterapia Emanuela Felke. Naturoterapia Johanna Schrotha. Naturoterapia Vincenza Prißnitza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGZAMIN
Godziny zajęć
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
 
8:30-12:30

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
 
13:30-16:45
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
 
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
 
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
  
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
  
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
 
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
 
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
 
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
 
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
 
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
 
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
 
8:30-16:45

12:30-13:30
Przerwa obiadowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-14:00