Kurs uprawnia do prowadzenia oraz pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118), które potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.

Absolwent kursu:

 • prowadzi drogerię i sklep zielarsko-medyczny,
 • sprzedaje i pomaga w doborze ziół, wyrobów zielarskich, kosmetycznych oraz suplementów diety,
 • pośredniczy w sprzedaży produktów zielarskich oraz przestrzega norm i okresów ich ważności w hurtowniach i sklepach,
 • doradza klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety zgodnie z informacjami zawartymi w ulotkach załączonych do produktów,
 • stale doskonali swoją wiedzę i umiejętności dotyczące właściwości ziół i roślin leczniczych,
 • bierze udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach zielarskich,
 • współpracuje z firmami zajmującymi się uprawą, przetwórstwem ziół i roślin leczniczych oraz firmami farmaceutycznymi i lekarzami.

Wykłady będą prowadzone przez licznych specjalistów, m. in.: dr n. biol. Henryk Różański, o. dr Marcelin Jan Pietryja, dr n. biol. Dominik Wróbel, dr n. med. Lucjan Langner, mgr farm. Jolanta Miklar, dr inż. Anna Pietrasz, dr n. med. Renata Rabiasz, dr n. med. Eugeniusz Frączak, prof. dr hab. Antoni Szumny, prof. n. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, dr Łukasz Wojtyczek, dr n. farm. Dariusz Jałoza, dr n. med.Ryszard Kacała, prof. dr hab. Iwona Wawer, prof. dr hab. Dorota Czopnik, prof. dr hab. Anna Sokół – Łętowska. 

 

Koszt kursu

Całkowity koszt kursu 4200 zł.

Możliwość płacenia w IV ratach:

 • I rata – opłata rekrutacyjna (zaliczka bezzwrotna) 700 zł
 • II rata 1500 zł – płatna do 15.10.2019 r.
 • III rata 1000 zł – płatna do 15.12.2019 r.
 • IV rata 1000 zł – płatna do 15.03.2020 r.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Instytutu Medycyny Klasztornej w Katowicach:

Instytut Medycyny Klasztornej
ul. Związkowa 20
40-730 Katowice
Santander Bank Polska 23 1090 2037 0000 0001 3488 2784
tytułem: numer raty + imię i nazwisko uczestnika kursu.

Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

 

Harmonogram zjazdów

Cały kurs obejmuje 230 godzin lekcyjnych (45-minutowych). Zajęcia będą odbywały się mniej więcej raz w miesiącu w soboty i niedziele (10 godzin lekcyjnych dziennie).

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów (210 godzin lekcyjnych) oraz zajęć terenowych (2 zjazdy po 10 godzin lekcyjnych dziennie)
Planowane terminy zjazdów mogą ulec zmianie (ich liczba może się zwiększyć lub zmniejszyć).

1

28.09-29.09.2019

20 h

2

12.10-13.10.2019

20 h

3

16.11-17.11.2019

20 h

4

07.12-08.12.2019

20 h

5

18.01-19.01.2020

20 h

6

08.02-09.02.2020

20 h

7

29.02-01.03.2020

20 h

8

21.03-22.03.2020

20 h

9

18.04-19.04.2020

20 h

10

16.05-17.05.2020

20 h

11

06.06-07.06.2020

20 h

12

20.06.2020

10 h

 13

21.06.2020 (egzamin)

5 h

 

Wykaz przedmiotów/liczba godzin:

 • Fitoterapia, rhizoterapia i gemmoterapia (10 h)
 • Farmakologia i farmakognozja (10 h)
 • Anatomia i fizjologia człowieka (10 h)
 • Dietetyka i fizjologia żywienia (10 h)
 • Towaroznawstwo zielarskie (10 h)
 • Znakowanie, regulacje prawne, bezpieczeństwo stosowania leków i suplementów ziołowych (5 h)
 • Udzielanie pierwszej pomocy (5 h)
 • Biochemia roślin leczniczych (10 h)
 • Podstawy patologii i patofizjologii z elementami anatomii klinicznej (10 h)
 • Zioła w medycynie klasztornej (10 h)
 • Suplementy diety – aktywność biologiczna wybranych związków naturalnych (10 h)
 • Bańki lekarskie – cucurbitas ponerae. Zasady stawiania baniek (10 h)
 • Botanika ogólna, botanika systematyczna roślin leczniczych (10 h)
 • Hemotaksonomia roślin lekarskich (10 h)
 • Etnobotanika i dietetyka (10 h)
 • Fitochemia roślin leczniczych i trujących (10 h)
 • Fitofarmakologia (10 h)
 • Fitoterapia w medycynie oficjalnej (10 h)
 • Olejki eteryczne w medycynie i kosmetyce (10 h)
 • Hirudoterapia i apteczne preparaty z hirudyną (10 h)
 • Lecznicze i dietetyczne właściwości wybranych drzew i krzewów owocowych (10 h)
 • Fitoterapia onkologiczna (10 h)
 • Zajęcia terenowe - rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie (20 h)

 

Dokumenty

Regulamin

Statut