Cały kurs obejmuje 250 godzin lekcyjnych (45-minutowych). Zajęcia będą odbywały się mniej więcej raz w miesiącu w soboty i niedziele (10 godzin lekcyjnych dziennie).

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów (230 godzin lekcyjnych) oraz zajęć terenowych (2 zjazdy po 10 godzin lekcyjnych dziennie)
Planowane terminy zjazdów mogą ulec zmianie (ich liczba może się zwiększyć lub zmniejszyć).

1

22.09.-23.09.2018

20 h

2

06.10.-07.10.2018

20 h

3

27.10.-28.10.2018

20 h

4

17.11.-18.11.2018

20 h

5

15.12.-16.12.2018

20 h

6

19.01.-20.01.2019

20 h

7

09.02.-10.02.2019

20 h

8

02.03.-03.03.2019

20 h

9

30.03.-31.03.2019

20 h

10

13.04.-14.04.2019

20 h

11

11.05.-12.05.2019

20 h

12

01.06.-02.06.2019

20 h

13

15.06.2019

10 h

 14

16.06.2019 (egzamin)

5 h