Zapraszamy na I edycję nowego kursu Zielarstwo i Towaroznawstwo Zielarskie 2019/2020 w Instytucie Medycyny Klasztornej.

Rekrutacja na kurs trwa od 21.03.2019 r. do 31.08.2019 r. lub wyczerpania wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełniająca: do 20.09.2019 r.

Na kurs może zapisać się każdy, kto posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Oferta skierowana do: techników farmacji, weterynarzy i lekarzy weterynarii, zielarzy, fitoterapeutów, lekarzy, kosmetologów, kosmetyczek, farmaceutów, pielęgniarek, dietetyków, pracowników centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwentów zdrowia publicznego, osób zajmujących się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracowników drogerii, osób planujących otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeutów chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego; pracowników firm kosmetycznych; technologów i dystrybutorów suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszystkich zainteresowanych tematyką.
 
Kurs uprawnia do prowadzenia oraz pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118), które potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.

Absolwent kursu:

 • prowadzi drogerię i sklep zielarsko-medyczny,
 • sprzedaje i pomaga w doborze ziół, wyrobów zielarskich, kosmetycznych oraz suplementów diety,
 • pośredniczy w sprzedaży produktów zielarskich oraz przestrzega norm i okresów ich ważności w hurtowniach i sklepach,
 • doradza klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety zgodnie z informacjami zawartymi w ulotkach załączonych do produktów,
 • stale doskonali swoją wiedzę i umiejętności dotyczące właściwości ziół i roślin leczniczych,
 • bierze udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach zielarskich,
 • współpracuje z firmami zajmującymi się uprawą, przetwórstwem ziół i roślin leczniczych oraz firmami farmaceutycznymi i lekarzami.

Wykłady będą prowadzone przez licznych specjalistów, m. in.: dr n. biol. Henryk Różański, o. dr Marcelin Jan Pietryja, dr n. biol. Dominik Wróbel, dr n. med. Lucjan Langner, mgr farm. Jolanta Miklar, dr inż. Anna Pietrasz, dr n. med. Renata Rabiasz, dr n. med. Eugeniusz Frączak, prof. dr hab. Antoni Szumny, prof. n. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, dr Łukasz Wojtyczek, dr n. farm. Dariusz Jałoza, dr n. med.Ryszard Kacała, prof. dr hab. Iwona Wawer, prof. dr hab. Dorota Czopnik, prof. dr hab. Anna Sokół – Łętowska. 

Całkowity koszt kursu: 4200 zł.

Miejsce: kurs będzie prowadzony w salach wykładowych Politechniki Śląskiej w Katowicach, przy ul. Krasińskiego 8.
Miejsce wykładów może ulec zmianie.

Uwaga! Zmiana lokalizacji: kurs będzie prowadzony w Katowicach-Panewnikach, w Domu Parafialnym, przy ul. Związkowej 20.


Kurs nie będzie prowadzony w formie e-learningu.

Planowana data rozpoczęcia kursu: 28.09.2019 r., zakończenia: 21.06.2020 r.

 

Rekrutacja

Nabór na kurs Zielarstwo i Towaroznawstwo Zielarskie 2019/2020 trwa od 21.03.2019 r. do 31.08.2019 r. lub wyczerpania wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełniająca: do 20.09.2019 r.

Ilość miejsc: 250. Minimalna ilość uczestników: 120

Kandydaci są przyjmowani wg kolejności zgłoszeń, po spełnieniu następujących warunków:

1

Wysłanie zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy tylko poprzez formularz zgłoszeniowy:

zapisy na kurs Zielarstwo i Towaroznawstwo Zielarskie 2019/2020.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o przygotowanie skanu dokumentu potwierdzającego wykształcenie: świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej

Informujemy, że zgłoszenia niekompletne (np. bez wymaganych załączników) lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 2

Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za kurs

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego kandydat na kurs otrzyma drogą elektroniczną Umowę o warunkach odpłatności za kurs, którą należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i podpisać.

 3

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Po podpisaniu umowy należy wnieść opłatę rekrutacyjną (zaliczka bezzwrotna) w wysokości 700 zł. Wpłaty dokonujemy na rachunek bankowy Instytutu Medycyny Klasztornej w Katowicach:

Instytut Medycyny Klasztornej
ul. Związkowa 20
40-730 Katowice
Santander Bank Polska 23 1090 2037 0000 0001 3488 2784
tytułem: opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko kandydata na kurs

Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kursu.

3

Dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do 31.08.2019 r.  20.09.2019 r. na adres korespondencyjny:

Herbarium św. Franciszka
Magdalena Osińska
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice

bądź dostarczyć osobiście do Herbarium św. Franciszka w terminie do 31.08.2019 r.  20.09.2019 r. 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

- podpisana umowa - w dwóch egzemplarzach,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (potwierdzenie przelewu),

- 1 zdjęcie o wymiarach 4x3 cm; fotografia kandydata powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Niedostarczenie wszystkich wymienionych wyżej dokumentów w wymaganym terminie będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów.

 

Po spełnieniu powyższych warunków, kandydat zostaje wpisany na listę uczestników Kursu Zielarstwo i Towaroznawstwo Zielarskie 2019/2020.
Dziękujemy za wybór proponowanego przez Instytut Medycyny Klasztornej kursu.

 

Koszt kursu

Całkowity koszt kursu 4200 zł.

Możliwość płacenia w IV ratach:

 • I rata – opłata rekrutacyjna (zaliczka bezzwrotna) 700 zł
 • II rata 1500 zł – płatna do 15.10.2019 r.
 • III rata 1000 zł – płatna do 15.12.2019 r.
 • IV rata 1000 zł – płatna do 15.03.2020 r.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Instytutu Medycyny Klasztornej w Katowicach:

Instytut Medycyny Klasztornej
ul. Związkowa 20
40-730 Katowice
Santander Bank Polska 23 1090 2037 0000 0001 3488 2784
tytułem: numer raty + imię i nazwisko uczestnika kursu.

Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

 

Harmonogram zjazdów

Cały kurs obejmuje 230 godzin lekcyjnych (45-minutowych). Zajęcia będą odbywały się mniej więcej raz w miesiącu w soboty i niedziele (10 godzin lekcyjnych dziennie).

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów (210 godzin lekcyjnych) oraz zajęć terenowych (2 zjazdy po 10 godzin lekcyjnych dziennie)
Planowane terminy zjazdów mogą ulec zmianie (ich liczba może się zwiększyć lub zmniejszyć).

1

28.09-29.09.2019

20 h

2

12.10-13.10.2019

20 h

3

16.11-17.11.2019

20 h

4

07.12-08.12.2019

20 h

5

18.01-19.01.2020

20 h

6

08.02-09.02.2020

20 h

7

29.02-01.03.2020

20 h

8

21.03-22.03.2020

20 h

9

18.04-19.04.2020

20 h

10

16.05-17.05.2020

20 h

11

06.06-07.06.2020

20 h

12

20.06.2020

10 h

 13

21.06.2020 (egzamin)

5 h

 

Wykaz przedmiotów/liczba godzin:

 • Fitoterapia, rhizoterapia i gemmoterapia (10 h)
 • Farmakologia i farmakognozja (10 h)
 • Anatomia i fizjologia człowieka (10 h)
 • Dietetyka i fizjologia żywienia (10 h)
 • Towaroznawstwo zielarskie (10 h)
 • Znakowanie, regulacje prawne, bezpieczeństwo stosowania leków i suplementów ziołowych (5 h)
 • Udzielanie pierwszej pomocy (5 h)
 • Biochemia roślin leczniczych (10 h)
 • Podstawy patologii i patofizjologii z elementami anatomii klinicznej (10 h)
 • Zioła w medycynie klasztornej (10 h)
 • Suplementy diety – aktywność biologiczna wybranych związków naturalnych (10 h)
 • Bańki lekarskie – cucurbitas ponerae. Zasady stawiania baniek (10 h)
 • Botanika ogólna, botanika systematyczna roślin leczniczych (10 h)
 • Hemotaksonomia roślin lekarskich (10 h)
 • Etnobotanika i dietetyka (10 h)
 • Fitochemia roślin leczniczych i trujących (10 h)
 • Fitofarmakologia (10 h)
 • Fitoterapia w medycynie oficjalnej (10 h)
 • Olejki eteryczne w medycynie i kosmetyce (10 h)
 • Hirudoterapia i apteczne preparaty z hirudyną (10 h)
 • Lecznicze i dietetyczne właściwości wybranych drzew i krzewów owocowych (10 h)
 • Fitoterapia onkologiczna (10 h)
 • Zajęcia terenowe - rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie (20 h)

 

Dokumenty

Regulamin

Statut