Przy Klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów oraz Herbarium św. Franciszka w Katowicach-Panewnikach powstał Instytut Medycyny Klasztornej, jedyny taki w naszym kraju.

Celem Instytutu jest troska o przetrwanie wiedzy medycznej i farmaceutycznej, która rozwinęła się w klasztorach.  Obejmuje ona recepturę, uprawę roślin leczniczych, sposoby pozyskiwania surowców mineralnych i zwierzęcych, dawkowanie preparatów, a także dietetykę i higienę.

Medycyna klasztorna zaczęła się rozwijać w VI wieku.  W 529 roku założono klasztor na Monte Cassino i to właśnie ten klasztor zapoczątkował nową dla katolickiej części Europy formę uprawiania medycyny – medycynę klasztorną, dominującą do XII stulecia. Medycyna klasztorna docierała do dworów, gdzie zakonnicy sprawowali opiekę i nieśli pomoc chorym. Z pomocy medycznej korzystali również ludzie mieszkający w pobliżu klasztorów. Nie małą rolę odegrali także mnisi wędrujący po świecie, a którzy posiadali wiedze medyczną wyniesioną z zakonu macierzystego. Kościół stał się organizatorem systemu oświatowego. Od IX wieku w szkołach klasztornych wykładano przedmiot physica, który obejmował wiedzę medyczną.

Instytut Medycyny Klasztornej będzie gromadził wszelką dokumentację dotycząca praktyk medycznych mnichów. Podejmie się próby jej analizy, interpretacji, opracowania naukowego. Będzie także prowadził badania naukowe nad surowcami leczniczymi pochodzenia naturalnego, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych. Zaplanowano również wydawanie publikacji (skryptów) dydaktycznych z zakresu filozofii nauk biologicznych, medycznych, w tym szeroko rozumianej farmakognozji i fitoterapii.

Inicjatorami powstania Instytutu Medycyny Klasztornej są  dr n. biol. Henryk Różański i o. dr Marcelin Jan Pietryja ofm.

Zielarz-Fitoterapeuta – kurs w Instytucie Medycyny Klasztornej przy Herbarium św. Franciszka w Klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

Zapraszamy na III edycję kursu, pozwalającego na uzyskanie tytułu zawodowego: Zielarz-Fitoterapeuta; kod zawodu 323012.

Na kurs może zapisać się każdy, kto posiada co najmniej wykształcenie średnie, bowiem zawód w klasyfikacji Zawodów i Specjalności ma nazwę Średni personel do spraw zdrowia.

Oferta skierowana do: technicy farmacji, weterynarze i lekarze weterynarii, zielarze, fitoterapeuci, lekarze, kosmetolodzy, kosmetyczki, farmaceuci, pielęgniarki, dietetycy, pracownicy centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwenci zdrowia publicznego, osoby zajmujący się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracownicy drogerii, osoby planujące otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeuci chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego; pracownicy firm kosmetycznych; technolodzy i dystrybutorzy suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszyscy zainteresowani tematyką.

Absolwent otrzyma świadectwo odbycia kursu zawodowego.
 
Kurs uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118), które potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.

Wykłady będą prowadzone przez licznych specjalistów, m. in.: dr n. biol. Henryk Różański, dr hab. n. biol. Adam Stebel, prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, o. dr Marcelin Jan Pietryja, mgr Krzysztof Kamiński, dr n. biol. Dominik Wróbel, prof. dr hab. Stanisław Boryczka, dr inż. Janusz Kilar, dr Izabela Betlej, dr n. med. Lucjan Langner, mgr farm. Jolanta Miklar, lek. med. Krzysztof Błecha, dr inż. Anna Pietrasz, dr inż. Magdalena Kilar, dr n. med. Renata Rabiasz, dr n. med. Eugeniusz Frączak, prof. Bożena Urbanek, o. dr Tacjan Wójciak, prof. dr hab. Antoni Szumny, dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, dr Łukasz Wojtyczek, dr n. farm. Jacek Drobnik, mgr Barbara Głowiak.

Koszt kursu: 3500 zł.

Miejsce: kurs będzie prowadzony w salach dydaktycznych Klasztoru Braci mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach w salach wykładowych Politechniki Śląskiej w Katowicach, przy ul. Krasińskiego 8. Kurs nie będzie prowadzony w formie e-learningu.

Planowana data rozpoczęcia kursu: 30.09.2017 r., zakończenia: 24.06.2018 r.