Przy Klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów oraz Herbarium św. Franciszka w Katowicach-Panewnikach organizowany jest Instytut Medycyny Klasztornej, jedyny taki w naszym kraju.

Celem Instytutu jest troska o przetrwanie wiedzy medycznej i farmaceutycznej, która rozwinęła się w klasztorach.  Obejmuje ona recepturę, uprawę roślin leczniczych, sposoby pozyskiwania surowców mineralnych i zwierzęcych, dawkowanie preparatów, a także dietetykę i higienę.

Medycyna klasztorna zaczęła się rozwijać w VI wieku.  W 529 roku założono klasztor na Monte Cassino i to właśnie ten klasztor zapoczątkował nową dla katolickiej części Europy formę uprawiania medycyny – medycynę klasztorną, dominującą do XII stulecia. Medycyna klasztorna docierała do dworów, gdzie zakonnicy sprawowali opiekę i nieśli pomoc chorym. Z pomocy medycznej korzystali również ludzie mieszkający w pobliżu klasztorów. Nie małą rolę odegrali także mnisi wędrujący po świecie, a którzy posiadali wiedze medyczną wyniesioną z zakonu macierzystego. Kościół stał się organizatorem systemu oświatowego. Od IX wieku w szkołach klasztornych wykładano przedmiot physica, który obejmował wiedzę medyczną.

Instytut Medycyny Klasztornej będzie gromadził wszelką dokumentację dotycząca praktyk medycznych mnichów. Podejmie się próby jej analizy, interpretacji, opracowania naukowego. Będzie także prowadził badania naukowe nad surowcami leczniczymi pochodzenia naturalnego, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych. Zaplanowano również wydawanie publikacji (skryptów) dydaktycznych z zakresu filozofii nauk biologicznych, medycznych, w tym szeroko rozumianej farmakognozji i fitoterapii.

Inicjatorami powstania Instytut Medycyny Klasztornej są  dr n. biol. Henryk Różański i o. dr Marcelin Jan Pietryja ofm.

Medycyna klasztorna – kurs w Instytucie Medycyny Klasztornej przy Herbarium św. Franciszka w Klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

Zapraszamy na III edycję kursu, pozwalającego na uzyskanie tytułu zawodowego: Zielarz-Fitoterapeuta; kod zawodu 323012.

Rekrutacja rozpocznie się 03.04.2017 r.

Kurs będzie prowadzony w salach dydaktycznych Klasztoru Braci mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Wykłady będą prowadzone przez licznych specjalistów, m. in.: dr n. biol. Henryk Różański, prof. Iwona Wawer, doc. Adam Stebel, prof. Tadeusz Trziszka, o dr Marcelin Jan Pietryja, mgr Krzysztof Kamiński, dr n. biol. Dominik Wróbel, prof. Stanisław Boryczka, dr inż. Janusz Kilar, dr Izabela Betlej, dr n. med. Lucjan Langner, mgr farm. Jolanta Miklar, lek. med. Krzysztof Błecha, dr inż. Anna Pietrasz, dr inż. Stanisław Zając, dr inż. Magda Kilar, dr n. med. Renata Rabiasz, mgr Katarzyna Sekita, dr n. med. Eugeniusz Frączak, prof. Bożena Urbanek, o. dr Tacjan Wójciak, prof. dr hab. Antoni Szumny, dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, dr Łukasz Wojtyczek.